Selamat kembali ke sekolah. Marilah mencapai kecemerlangan pada musim persekolahan yang baru ini.

Kemasukan ke MRSM (Tingkatan 4)

SEMENANJUNG MALAYSIA

SYARAT KELAYAKAN

1. Warganegara Malaysia
2. Permohonan ini terbuka kepada pelajar:
(i) Bumiputera Tingkatan Tiga
(ii) Bukan Bumiputera Tingkatan Tiga yang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan.
(iii) Pelajar yang sedang menuntut di Sekolah Berasrama Penuh (SBP, SBPI) Kementerian Pelajaran dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di bawah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM), Kementerian Pelajaran tidak dibenarkan memohon.
3. Pemohon hendaklah lulus Peperiksaan Percubaan PMR di Sekolah Menengah
Kebangsaan dengan memperoleh sekurang-kurangnya lulus dalam Subjek Matematik dan
Sains.
4. Pemohon hendaklah memperoleh keputusan minimum 6A 2B (A dalam Matematik dan Sains) dan tiada gred C,D dan E bagi subjek teras dalam PMR.
5. Mendapat markah yang tinggi dalam Ujian Kecenderungan Kemasukan ke MRSM (UKKM)

UJIAN KECENDERUNGAN KEMASUKAN MRSM (UKKM)

1. Pemohon akan menduduki UKKM pada bulan Disember.
2. Tempat dan tarikh ujian akan dipilih oleh pemohon semasa mengisi borang permohonan
online.

CARA MEMOHON

1. Pemohon boleh mendapatkan nombor pin di semua Pejabat MARA Negeri, Pejabat MARA
Daerah dan Maktab Rendah Sains MARA dengan percuma.
2. Sila bawa salinan kad pengenalan, surat beranak serta keputusan Peperiksaan Percubaan PMR, yang disahkan benar, semasa mendapatkan nombor pin.
3. Pemohon mestilah mengisi semua maklumat yang diperlukan di dalam borang permohonan online serta memastikan borang tersebut dihantar secara online.
4. Pemohon mestilah menghantar cetakan borang serta dokumen yang berkaitan ke alamat di
bawah:
(Permohonan Ke Tingkatan 4)
Pengarah,
Bahagian Pendidikan dan Latihan (Menengah),
Tingkat 19, Ibu Pejabat MARA,
Jalan Raja Laut,
50609 KUALA LUMPUR.

NOTA

1. Keutamaan diberikan kepada pemohon daripada keluarga berpendapatan rendah.
2. Pemohon yang tidak menduduki UKKM tidak akan dipertimbangkan.
3. MRSM menawarkan jurusan Sains Tulen sebagai jurusan utama.SABAH & SARAWAK

SYARAT KELAYAKAN

1. Warganegara Malaysia
2. Ibu atau Bapa warganegara Malaysia
3. Permohonan ini terbuka kepada pelajar:
(i) Bumiputera Tingkatan Tiga
(ii) Bukan Bumiputera Tingkatan Tiga yang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan.
(iii) Pelajar yang sedang menuntut di Sekolah Berasrama Penuh (SBP, SBPI) Kementerian Pelajaran dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di bawah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM), Kementerian Pelajaran tidak dibenarkan memohon.
3. Pemohon hendaklah memperoleh keputusan minimum 5A (A dalam Matematik dan Sains) dan baki subjek lain adalah B serta tiada gred C,D dan E bagi subjek teras dalam PMR.

CARA MEMOHON

1. Pemohon hendaklah datang sendiri ke PEJABAT MARA Negeri atau Daerah yang berdekatan untuk mendapatkan borang permohonan bermula pada hari keputusan PMR diumumkan secara rasmi.
2. Pemohon hendaklah membawa bersama Salinan Kad Pengenalan serta Salinan Keputusan PMR yang telah disahkan semasa membeli borang.
3. Bayaran sebanyak RM5.00 (RM : Lima Ringgit sahaja) boleh dibuat secara tunai atau dalam bentuk wang pos berpalang atas nama Majlis Amanah Rakyat (MARA).
4. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan ke alamat di bawah.
Pengarah
Bahagian Pendidikan dan Latihan (Menengah)
Tingkat 19, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur

NOTA

1. Keutamaan diberikan kepada pemohon daripada keluarga berpendapatan rendah.
2. MRSM menawarkan jurusan Sains Tulen sebagai jurusan utama.

Untuk maklumat lanjut, sila klik sini.

Tiada ulasan: