Selamat kembali ke sekolah. Marilah mencapai kecemerlangan pada musim persekolahan yang baru ini.

Kemasukan ke Akademi Binaan Malaysia

Sebagai sebuah badan yang dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan untuk membangunkan industri pembinaan Negara dan selaras dengan peruntukan dalam Akta penubuhannya, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sentiasa peka untuk mempertingkatkan kemahiran sumber manusia industri pembinaan Negara supaya mereka boleh menyumbang ke arah peningkatan daya saing industri ini pada masa hadapan.

Lantaran itu, CIDB telah memanfaatkan potensi tenaga kerja di kalangan golongan belia bagi mengurangkan pergantungan kepada tenaga kerja asing dan pada masa yang sama mempertingkatkan lagi tahap kemahiran pekerja binaan dengan menyediakan latihan kemahiran khusus sepertimana yang dikehendaki oleh industri pembinaan.

Bagi memastikan seluruh lapisan tenaga kerja dalam industri pembinaan mempunyai tahap kemahiran yang diperlukan oleh industri, mereka perlu diberikan latihan kemahiran dalam tred-tred berkaitan yang diperlukan. CIDB telah mengenalpasti latihan kemahiran yang diperlukan oleh industri pembinaan bagi mempersiapkan diri mereka menjadi pekerja binaan berwibawa yang berupaya menghasilkan prestasi kerja yang berkualiti, produktif lagi cekap.

SYARAT KELAYAKAN

1. Warganegara Malaysia
2. Sihat Tubuh Badan
3. Boleh membaca, menulis & mengira
4. Kelayakan Umur:
- Program Belia 16 - 35 tahun
- Program Personel 18 - 35 tahun
5. Program Personel perlu mempunyai kad hijau, yang masih sah tempohnya
dan pengalaman kerja 6 bulan dalam bidang berkaitan.

CARA MEMOHON

1. Permohonan online di http://www.cidb.gov.my/elatihan/
2. Hubungi Pusat Latihan ABM yang berdekatan.

NOTA

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
Tingkat 7, Grand Seasons Avenue, 72,
Jalan Pahang, 53000
Kuala Lumpur

Tel: 03-2617 0200
Fax: 03-2617 0220
Laman Web: http://www.cidb.gov.my/elatihan/

Tiada ulasan: